เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

  Hydroponic

  Hydroponic Systems - The Modern Approach

  Explanation:

  • Hydroponic systems utilize a nutrient-rich water solution to feed plants, eliminating the need for soil.

  Benefits:

  • Control: Growers have better control over nutrient availability and can adjust conditions quickly.
  • Less Daily Care: Less prone to pests and diseases compared to soil, reducing daily care needs.

  Challenges:

  • Non-organic: Typically can't use organic nutrients; relies on mineral and chemical nutrients.
  • Yield: Matching the yield of soil-grown plants can be challenging.