เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

  Humidiy & Temperature To Respect

  Achieving the Right Humidity and Temperature for a Perfect Dry

  It's crucial to maintain the correct temperature and humidity in your drying room. Air exchange isn't necessary as long as you maintain the ideal drying temperatures. Avoid overcrowding the room to ensure plants don’t touch each other too much, and air can circulate well. The goal is not to dry too quickly nor too slowly. Too fast drying locks chlorophyll in the flowers, resulting in a harsh smoke (see "Curing"). Too slow drying can lead to mold or bacterial growth. Aim for a perfect balance.

  • Temperature: 25-28 degrees Celsius
  • Humidity: 45-60%
  Begin curing when small branches crack and the larger ones only bend