เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

  Hps

  High-Pressure Sodium (Veg + Flo):

   • Cloning: Not typically used
   • Vegetative: 400-600W HPS with blue enhanced spectrum
   • Flowering: 600-1000W HPS with a red enhanced spectrum