เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

  ยินดีต้อนรับสู่ Thai Sticky Crew

  การเดินทางของเรา:
  ทิพย์และน้าโบนไม่เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมชีวิตเท่านั้น พวกเขาเป็นนักเดินทางทั่วโลกที่มีภารกิจในการสร้างความแตกต่างความเสรีและเคารพต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความหลงไหลร่วมกันของพวกเขาที่มีต่อการเกษตรได้นำพาพวกเขาไป การทำความรเข้าใจความต้องการของผู้ปลูกและเกษตรกรขนาดเล็ก ด้วยความเข้ากันได้สมบูรณ์ร่วมกับความหมั่นเพียรและความพยายาม พวกเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เหมือนพวกเขาที่ฝันถึงโลกที่เขียวและมีความสัมพันธ์อย่างเข้าใจ การเดินทางของพวกเขาไม่เพียงแค่ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่มันเป็นความมุ่งมั่นที่ร่วมกันในการทำให้โลกเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เคารพโลก ความหลงไหล และความสอดคล้องกัน.

  ความเป็นมาของเรา:
  Thai Sticky Crew ได้เป็นพืนฐานที่ยั่งยืนในการเพาะปลูกด้วยวิธีอินทรีย์และยั่งยืน พร้อมสนับสนุนผู้ปลูกพืชที่มีความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อแม่ธรณีและนุษย์เช่นเราเอง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในโลกของกัญชา เราใช้ประสบการณ์ที่หลากหลายและความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงเทคนิคการเพาะปลูกและพัฒนาปุ๋ยที่เหนือกว่ามาตรฐาน รักษาคุณภาพในระดับหนึ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีที่สุดเท่านั้นให้คุณได้เพลิดเพลินและนำความอุดมสมบูรณ์จากของธรรมชาติ.

  รากฐานของเรา:

  พื้นฐานของเรามีกับ High Sticky Crew ในสวิตเซอร์และฝรั่งเศส เราได้ขยายความการถึงของเราไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือกับฟาร์มของครอบครัวของทิพย์เป็นเวลา 5 ปีที่มีความหมายและเป็นการสนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมกัญชาตั้งแต่ปี 2015 Thai Sticky Crew ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2022 เป็นจุดเปลี่ยนของความหวังและด้วยร่วมมือการเปลี่ยนแปลงในโลกของการเพาะปลูกกัญชา.

   

  วัตถุประสงค์ของเรา:

  • ส่งเสริมให้การเพาะปลูกขนาดเล็กๆ แบบอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ "Farm Sticky Crew".
  • ส่งมอบปุ๋ย 100% อินทรีย์และมีที่มาจากถ้องถิ่น ผ่าน "Totem Fertilizer" เพื่อสนับสนุนการเติบโตทุกสถานที่และการปฏิบัติที่ยั่งยืน.
  • มีชื่อเสียงในตลาด ให้ความรู้ คุณภาพเคารพการเป็นอยู่ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับชุมชนและการเติบโตร่วมกันมากกว่าการแข่งขัน.
  • รักษามาตรฐานคุณภาพที่สูงสุด โดยที่การค้นหาความสำเร็จไปขยัยขยายไปด้วยกัน.
  • เชื่อมั่นความยุติธรรมและโอกาสในการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ให้กับเกษตรกรท้องถิ่น เสริมสร้างวิธีการให้เป็นสิ่งที่สอดคล้องและการเติบโตที่ยั่งยืน.
  • นวัตกรรมและปรับเปลี่ยน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยผ่านธนาคารเมล็ดพันธุ์ ดนตรีและในโครงการ #LaCrèmeDeLaCrème

   

  คำมั่นสัญญาของเรา:
  เราขอสัญญาที่จะมอบความพึ่งพอใจและความซื่อสัตย์ได้มาร่วมในตลาด ส่งเสริมโครงการระดับท้องถิ่นและส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนเรื่องคุณภาพและความรัก.

  มอบการขอบคุณจากเรา:
  เราขอขอบคุณในการร่วมไม้ร่วมมือและที่เชื่อในวิสัยทัศน์ของเรา มาสร้างโลกให้ธรรมชาติและความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันเถิด.

  "นี่คือวิธีของเราในการนำมนุษย์มาสู่อุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องสำคัญอันดีและหลักการแรกอย่างเสมอด้วย"

  strong values